Pomôžte nám pomáhať

Liga za Ľudské práva už 15 rokov poskytuje bezplatnú právnu pomoc cudzincom a utečencom hľadajúcim na Slovensku bezpečie. Na tieto aktivity aktuálne nemáme žiadnu finančnú podporu z verejných zdrojov, máme však množstvo prípadov, ktoré našu pomoc potrebujú. Preto sa obraciame na vás. Za 100 € darujete deň práce právničky, za 50 € cestu za klientmi do tábora alebo zaistenia a za 25 € hodinu tlmočenia. Ďakujeme!

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu a určiť si množstvo prípadov, ktorým vieme našu právnu pomoc zadarmo poskytnúť.