Pomôžme ľuďom na úteku

Liga za ľudské práva podáva pomocnú ruku ľuďom na úteku v súvislosti s tranzitnou neregulárnou migráciou na Slovensku. Naša organizácia je súčasťou mobilných tímov, ktoré monitorujú situáciu a poskytujú pomoc priamo v uliciach.

Považujeme za nevyhnutné, aby prichádzajúci ľudia v núdzi mali zabezpečený prístup k strave, neodkladnej zdravotnej starostlivosti, základným hygienickým a materiálnym potrebám, ako aj prístup k zrozumiteľným informáciám, na základe ktorých sa budú vedieť adekvátne rozhodovať o svojich ďalších krokoch.

Naše aktivity na pomoc ľuďom v migračnej situácií zahŕňajú:

🤝 Monitoring situácie v teréne: zisťujeme približný počet migrujúcich osôb v uliciach a ich potreby (zdravotná pomoc, hlad, smäd, potreba šatstva, hygieny a iné),

⚖️ Poskytovanie právnych informácií: prichádzajúcim ľuďom vysvetľujeme význam potvrdenia o zotrvaní, informujeme ich o možnosti požiadať o medzinárodnú ochranu, upozorňujeme ich na Dublinské konanie a odovzdávame leták so základnými informáciami,

📦 Distribúcia materiálnej pomoci: po vykonaní monitoringu sa snažíme čo najväčšiemu množstvu ľudí poskytnúť materiálnu pomoc.

Vďaka príspevku sa aj vy môžete stať súčasťou našej práce a pomôcť ľuďom na úteku.

Vážime si podporu, ktorú nám vyjadrujete.

Ďakujeme Vám za pomoc.